Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ EXW – Ex Works İhracatçının İş Yerinde Teslim; Tüm masraf ve riskler ithalatçıya ait olmak üzere eşyanın, ihracatçının depo ya da fabrikası gibi belirlenen yerde teslim edilmesidir. FCA...
read more
Dış Ticarette Kullanılan Ödemeler
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN ÖDEMELER Peşin Ödeme (Cash Payment / Advance Payment / Prepayment / Cash Before Delivery) İthalatçının mal bedelini ihracatçıya fiili ihraçtan önce ödediği ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı herhangi bir...
read more
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER Ticari Belgeler Faturalar: Proforma Fatura – Proforma Invoice; Sözleşme aşamasında alıcı, eşya , birim ve toplam tutar gibi genel hatlarıyla satış şartlarının yer aldığı, teklif niteliği taşıyan, sözleşme yapılmadığında...
read more
Dış Ticaret Danışmanlığı
DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI WAVSAR Dış Ticaret, Uluslararası ticaret piyasalarında yapmış olduğu faaliyetlerden edindiği deneyimleri , bilgi ve birikimi KOBİ’ler ile işbirliği konusunda anlaşmalar yaparak gelişen dünya pazarlarında başarılı, etkin ve verimli faaliyet göstermelerine...
read more
Denizyolu İhracat Operasyon
DENİZYOLU İHRACAT OPERASYON Deniz aşırı mesafeler söz konusu olduğunda, Wavsar Dış Ticaret aracılığı ile nitelikli bir deniz yolu taşımacılığını  müşterileriyle buluşturmaktadır. Özellikle deniz aşırı mesafelerde en önemli etken  lokal maliyetlerin  azaltılması hususudur. Wavsar...
read more
Havayolu İhracat Operasyon
HAVAYOLU İHRACAT OPERASYON Wavsar Dış Ticaret, uluslararası hava yolu kargo taşımacılığı, hava ulaştırma maliyetlerinin düşmesi, kapasite artışına bağlı olarak lojistik firmalarının bu alandaki yatırımlarının artmasıyla son yıllarda daha sık tercih edilir hale gelmiştir....
read more